Seniorenraad wordt opgeheven

Seniorenraad wordt opgeheven

11 juli 2019

Tot onze spijt moeten wij U berichten dat het bestuur van de Seniorenraad heeft besloten de Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer per 1 augustus 2019 op te heffen. Met ingang van dezelfde datum zal deze website worden ontmanteld. Redenen die hieraan ten grondslag liggen zijn: Het aankomende voorziene vertrek van één van onze...

Lees verder....

Personen Alarmering Haarlemmermeer

9 februari 2019

Gemeente Haarlemmermeer heeft samen met welzijn- en zorgorganisaties uit de Meer voor Elkaar convenant groep een nieuw productaanbod ontwikkeld voor inwoners in een kwetsbare situatie. We brengen dit aanbod graag bij u onder de aandacht. Per 1 november 2018 is het voor inwoners van Haarlemmermeer mogelijk om personenalarmering...

Lees verder....
Nabestaanden ontmoeten elkaar in de Haarlemmermeer

Nabestaanden ontmoeten elkaar in de Haarlemmermeer

15 januari 2019

Maandagmiddag 21 januari wordt weer Het Rondje van . . . bij Duyckercafé georganiseerd. Het Rondje van... is een ontmoetingsplek waar nabestaanden in een ontspannen sfeer tijdens een kopje koffie of thee gedachten, ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen.Tijdens de middag zijn gesprekspartners (professional en ervaringsdeskundigen) aanwezig met wie individuele...

Lees verder....

Heliomare/Hersenz regio Haarlem verhuist!

9 november 2018

Om ook in de toekomst de cliëntengroep van Heliomare/Hersenz zo goed mogelijk te blijven bedienen en verder te kunnen groeien, verhuist het behandelcentrum hersenletsel van Heliomare per maandag 19 november 2018 naar: Amsterdamsevaart 268, 2032EK Haarlem De nieuwe locatie biedt cliënten meer ruimte en beschikt over een sportzaal met de nieuwste apparatuur. Er is gekozen...

Lees verder....
Zorgverzekering: minder eigen bijdrage voor medicijnen in 2019

Zorgverzekering: minder eigen bijdrage voor medicijnen in 2019

22 oktober 2018

In 2019 gaan we meer betalen voor onze zorgverzekering, maar er is gelukkig ook goed nieuws. De eigen bijdrage voor medicijnen wordt namelijk gemaximeerd op 250 euro. Deze regeling geldt voor medicijnen die zijn opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De maatregel start in 2019 en loopt in ieder geval tot en met 2021.

Vergoeding medicijnen zorgverzekering: zo werkt het Lees verder….

Cursus Zeker Bewegen

Cursus Zeker Bewegen

19 september 2018

Binnenkort start Team Sportservice Haarlemmermeer in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer en Amstelring op  3 locaties (Badhoevedorp op 4 oktober, Hoofddorp op 4 oktober en Nieuw Vennep op 5 oktober) met informatiebijeenkomsten Zeker Bewegen, waarna bij alle locaties de mogelijkheid is om een 8-weekse cursus te volgen. Zie ook de info...

Lees verder....

De knuppel in het hoenderhok

30 april 2018

Met dit kopje werd in het HC-nieuws van 5 april 2018 aangekondigd dat de heer Nobel, lijsttrekker van de VVD, aangaf zeer ontevreden te zijn met het huidige woonbeleid van de gemeente Haarlemmermeer. De daarvoor verantwoordelijke wethouder van de PvdA reageerde daar vrijwel direct op met de verwijzing naar een...

Lees verder....

Het Filosofiecafé start op 6 mei

28 april 2018

Op zondag 6 mei gaat Pier K starten met Het Filosofiecafé! Een conversatiegroep waar actuele, (kunst)historische en maatschappelijke onderwerpen in een filosofisch kader kunnen worden besproken. Denkt u scherp en vindt u het fijn om op een beschaafde en filosofische manier met anderen van gedachten te wisselen? Dan is ‘Het...

Lees verder....
Enige uitleg over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015)

Enige uitleg over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015)

11 februari 2018

Wat wordt bedoeld met ‘maatschappelijke ondersteuning’ Maatschappelijke Ondersteuning is de verzamelnaam van een aantal begrippen, namelijk: Het bevorderen van: de sociale samenhang; de mantelzorg en vrijwilligerswerk; de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking; de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente; het voorkomen en bestrijden van huiselijk...

Lees verder....